Báo sửa chữa điện

Báo sửa chữa điện

Báo sửa chữa điện

13/06/2024

Hotline: 028 221 78978

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RIVERGATE

MASSAN NGHỆ AN

TRI VIỆT HỘI AN

Báo sửa chữa điện

1. Những việc khách hàng cần thực hiện trước khi báo sửa chữa:
Khi mất điện, trước tiên khách hàng cần kiểm tra xem khu vực lân cận có điện không, phạm vi mất điện là điểm hay diện rộng.
-   Nếu khu vực lân cận đều mất điện: Có thể bị sự cố hoặc ngừng cấp điện theo kế hoạch. Khách hàng gọi điện theo số điện thoại báo sửa chữa điện của điện lực khu vực để biết thông tin.
-   Nếu chỉ có khách hàng mất điện, các nhà xung quanh đều có điện cần kiểm tra áp-tô- mát (cầu chì) tổng có điện không. Nếu không có điện cần báo cho điện lực khu vực đến sửa chữa.
Điện lực khu vực sẽ tiến hành sửa chữa sự cố trong vòng 02 giờ. Tuy nhiên do yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn điện, quá trình sửa chữa phải tiến hành theo đúng quy trình thao tác kỹ thuật. Tình hình sự cố cũng như các nguyên nhân gây nên sự cố đường dây điện, thiết bị điện phức tạp và muôn hình vạn trạng. Sau khi nhân viên sửa chữa đến hiện trường căn cứ tình hình cụ thể tìm nguyên nhân mới tiến hành công tác sửa chữa. Có trường hợp phải thay thế thiết bị và huy động nhiều nhân lực để sửa chữa, đảm bảo cấp điện nhanh nhất. Cho nên thời gian sửa chữa có thể kéo dài hơn.
2. Các thông tin khách hàng cần cung cấp:
-   Tên người báo sửa chữa, điện thoại liên lạc
-   Địa điểm sự cố hoặc địa danh phụ cận
-   Phạm vi mất điện
-   Hiện tượng sự cố (nếu có): cháy, bốc khói, đứt dây...

Chia sẻ:
VIDEO CLIP
Copyright © 2017 HUUPHATCO.,LTD.